Zespół Aspergera - objawy

Najczęściej zespół Aspergera dotyczy dzieci, choć i dorośli mogą zmagać się z pewnymi jego objawami. Wśród powszechnie występujących objawów choroby Aspergera wymienić należy:

  • Problemy z dostosowaniem swoich reakcji i zachowań do określonych sytuacji oraz kontekstów społecznych,
  • Opór wobec zewnętrznych oddziaływań wychowawczych,
  • Brak poczucia potrzeby dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, emocjami i informacjami,
  • Nietypowy język, przypominający mowę profesorską w krzywym zwierciadle, dzieci z zespołem Aspergera niewłaściwie intonują wyrazy, mają problemy z zaimkami, nadużywają niektórych zasłyszanych słów, nie do końca rozumiejąc ich znaczenie,
  • Jąkanie się, mówienie zbyt szybko, połykanie głosek,
  • Specyficzne zachowanie, odstające od normy,
  • Częste wybuchy gniewu, agresji i frustracji w odpowiedzi na brak zrozumienia ze strony otoczenia,
  • Odstawanie pod różnymi względami od rówieśników,
  • Naiwność,
  • Kłopoty z adaptacją w grupie,
  • Problemy z realizacją wytyczonych zadań i celów,
  • Hiperaktywność,
  • Trudności z koncentracją,
  • Zainteresowanie tylko jedną, wąską dziedziną nauki,
  • Ekscentryczność,
  • Kolekcjomania,
  • Fenomenalna pamięć,
  • Duże zdolności do nauki, w sensie mechanicznym, dziecko potrafi powtórzyć to, czego się nauczyło, ale niekoniecznie to rozumie,
  • Małe umiejętności w rozwiązywaniu problemów,
  • Niska samoocena,
  • Zła tolerancja porażek,
  • Krytyka wobec siebie,
  • Częste odczuwanie lęku, urazy i zdenerwowania,
  • Trudności w uświadamianiu sobie własnych emocji,
  • Trudności w wyrażaniu emocji,
  • Upośledzenia motoryczne,
  • Słaba koordynacja ruchowa,
  • Niskie umiejętności manualne,
  • Nadczynność psychoruchowe, tzw. ADHD,
  • Specyficzne reagowanie na bodźce zmysłowe,
  • Strach przed głośnymi, intensywnymi dźwiękami,
  • Nadwrażliwość,
  • Obniżony próg bólu,
  • Skłonności do popadania w konflikty.

Wraz z upływem czasu część objawów zespołu Aspergera zanika, ale na ich miejsce pojawiają się nowe. Młodzi ludzie chorzy na zespół Aspergera mogą być wykluczeni społecznie, a nawet dręczeni i szykanowani, co prowadzi moich frustracji i depresji.