Zespół Aspergera - objawy

Najczęściej zespół Aspergera dotyczy dzieci, choć i dorośli mogą zmagać się z pewnymi jego objawami. Wśród powszechnie występujących objawów choroby Aspergera wymienić należy:

 • Problemy z dostosowaniem swoich reakcji i zachowań do określonych sytuacji oraz kontekstów społecznych,
 • Opór wobec zewnętrznych oddziaływań wychowawczych,
 • Brak poczucia potrzeby dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, emocjami i informacjami,
 • Nietypowy język, przypominający mowę profesorską w krzywym zwierciadle, dzieci z zespołem Aspergera niewłaściwie intonują wyrazy, mają problemy z zaimkami, nadużywają niektórych zasłyszanych słów, nie do końca rozumiejąc ich znaczenie,
 • Jąkanie się, mówienie zbyt szybko, połykanie głosek,
 • Specyficzne zachowanie, odstające od normy,
 • Częste wybuchy gniewu, agresji i frustracji w odpowiedzi na brak zrozumienia ze strony otoczenia,
 • Odstawanie pod różnymi względami od rówieśników,
 • Naiwność,
 • Kłopoty z adaptacją w grupie,
 • Problemy z realizacją wytyczonych zadań i celów,
 • Hiperaktywność,
 • Trudności z koncentracją,
 • Zainteresowanie tylko jedną, wąską dziedziną nauki,
 • Ekscentryczność,
 • Kolekcjomania,
 • Fenomenalna pamięć,
 • Duże zdolności do nauki, w sensie mechanicznym, dziecko potrafi powtórzyć to, czego się nauczyło, ale niekoniecznie to rozumie,
 • Małe umiejętności w rozwiązywaniu problemów,
 • Niska samoocena,
 • Zła tolerancja porażek,
 • Krytyka wobec siebie,
 • Częste odczuwanie lęku, urazy i zdenerwowania,
 • Trudności w uświadamianiu sobie własnych emocji,
 • Trudności w wyrażaniu emocji,
 • Upośledzenia motoryczne,
 • Słaba koordynacja ruchowa,
 • Niskie umiejętności manualne,
 • Nadczynność psychoruchowe, tzw. ADHD,
 • Specyficzne reagowanie na bodźce zmysłowe,
 • Strach przed głośnymi, intensywnymi dźwiękami,
 • Nadwrażliwość,
 • Obniżony próg bólu,
 • Skłonności do popadania w konflikty.

Wraz z upływem czasu część objawów zespołu Aspergera zanika, ale na ich miejsce pojawiają się nowe. Młodzi ludzie chorzy na zespół Aspergera mogą być wykluczeni społecznie, a nawet dręczeni i szykanowani, co prowadzi moich frustracji i depresji.