Leczenie Zespołu Aspergera

Wielką pomocą dla osób z zespołem Aspergera w zaadoptowaniu się do życia w społeczeństwie jest maksymalne skoncentrowanie się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych. Regularne treningi owych umiejętności, przeprowadzanie psychoedukacji oraz terapii poznawczo-behawioralnej, daje wymierne rezultaty. W przyszłości dziecko z zespołem Aspergera może być w pełni samodzielne i gotowe do samorozwoju.

Największym błędem rodziców i lekarzy jest traktowanie dziecka jako niegrzecznego lub nieuważnego. Nikt nie podejrzewa, że źródłem jego problemów w przedszkolu czy szkole jest właśnie zespół Aspergera. Dopiero nagromadzenie objawów chorobowych może wskazać na to, że dziecko cierpi na to schorzenie.

Jeśli już lekarz zdiagnozuje właściwie pacjenta, powinien on dobrać indywidualną terapię, w zależności od typu zespołu Aspergera oraz zdolności i charakteru danej osoby. Terapia pacjentów z tym zespołem chorobowym obejmuje naukę interpretacji zachowań innych osób oraz okazywania własnych emocji zgodnie z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. Dzieci uczą się, w jaki sposób trzeba przestrzegać zasad współżycia z rówieśnikami, a także tego, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych. Terapia w przypadku zespołu Aspergera będzie tym skuteczniejsza, im bardziej uregulowany tryb życia będzie prowadził pacjent.