Badania genetyczne i Zespół Aspergera

Badania genetyczne przeprowadzane przez naukowców na całym świecie pozwalają do pewnego stopnia wyjaśnić, skąd biorą się zaburzenia rozwojowe u dzieci. Okazuje się, że zupełnie inne geny mogą odpowiadać za to, że chłopcy czy dziewczęta mają predyspozycje do autyzmu bądź powstania zespołu Aspergera.

Jeśli chodzi o diagnostykę choroby Aspergera to również badania genetyczne mają w niej zastosowanie. Jeśli rodzice lub pediatra podejrzewają, że dziecko może chorować na jakiekolwiek zaburzenia rozwojowe, wówczas jest ono kierowane do specjalisty neurologa. Ocenia on rozwój psychomotoryczny dziecka. Następnie, w gestii rodziców leży obserwacja wszelkich zachowań dziecka i notowanie tych, które odbiegają lub mogą odbiegać od ogólnie przyjętych norm.

Kolejnym krokiem w diagnostyce zespołu Aspergera jest wizyta u pedagoga. Specjalista obserwuje dziecko biorąc pod uwagę zaburzenia zachowania w grupie rówieśniczej, zaburzenia emocjonalne albo też obserwuje dziecko pod kątem braku występowania pewnych umiejętności adekwatnych do wieku dziecka. Następnym etapem jest powrót do pediatry, który określi występowanie zaburzeń zdrowotnych towarzyszących zaburzeniom emocjonalnym. Psycholog powinien w kolejnym kroku zweryfikować informacje na podstawie opinii przedszkola, wywiadu z rodzicami i opiekunami dziecka oraz wykonanych badań i testów.

Finalnym etapem diagnozy jest wizyta u psychiatry z dzieckiem, który dokonuje diagnostyki klinicznej. Może on skierować dziecko na badania metaboliczne i właśnie badania genetyczne, które ostatecznie potwierdzają lub wykluczają występowania w tym przypadku zespołu Aspergera.