Leczenie Zespołu Aspergera

Bardzo często zespół Aspergera jest utożsamiany z autyzmem, podczas gdy są to dwa zupełnie odmienne schorzenia, mające pewne cechy wspólne. Dzieci dotkniętych zespołem Aspergera jest o wiele więcej niż dzieci z autyzmem. Problem w tym, że ten zespół chorobowy jest diagnozowany przez lekarzy niezwykle rzadko.

Wśród wspólnych objawów dla autyzmu i zespołu Aspergera wymienia się:

  • Tendencję do powtarzania pewnych czynności,
  • Nieprawidłową komunikację ze światem zewnętrznym, problemy z integracją z dorosłymi i rówieśnikami,
  • Brak umiejętności pozawerbalnej komunikacji,
  • Trudności w zakresie inicjowania i podtrzymywania kontaktu,
  • Używanie i rozumienie języka wyłącznie w sposób dosłowny,
  • Brak potrzeby dzielenia się z innymi osiągnięciami oraz wzajemnego uczestniczenia w zainteresowaniach.

Brak potrzeby dzielenia się z innymi osiągnięciami oraz wzajemnego uczestniczenia w zainteresowaniach.